Montessori Materyalleri

Montessori sınıflarına aşina olanların bildiği şeylerin başında materyallerin iyi korunmuş ve titizlikle seçilmiş olduğudur. Montessori eğitimi öğrencilerin kendi hatalarını kendilerinin düzelttiği, kendilerinin çalıştığı ve üzerinde uzmanlaşana kadar tekrar ettiği bir eğitimdir. Sayma boncukları ve hareketli haritalar gibi gibi manipülatif araçların kullanılması öğrencilerin soyut olarak çalışabilecekleri noktaya kadar somut materyalleri tekrar tekrar deneyimlemesini sağlamaktadır.

Karmaşıklığı artan farklı Montessori materyalleri çocukların el gücü ve becerilerinin geliştirme sürecine yönlendirmektedir. Daha sonra ise bunları inanılmaz bir keskinlikle kullanmaktadırlar. Önce sayıları ve alfabeyi takip eden çocuklar bir süre sonra alfabeyi ve sayıları kendi başlarına yazabilir hale gelmektedir. Herhangi bir yardım olmadan bunu yapabilen çocuklar soyut olarak yazı yazma seviyesine erişmektedir. Ancak eğitim aşamasında okuma ya da kavrama gibi diğer yeteneklerde gelişmektedir. Montessori çerçevesi fiziksel, duygusal ve psikolojik öncelikleri uygulamalı bir eğitim programına dönüştürmektedir.

Gerçek bir Montessori sınıfında konu alanları kusursuz bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Uygulamalı materyaller çeşitli konu alanlarında uygulanabildiği gibi sıklıkla sınıfla birlikte işlenen konuların için de kullanılabilmektedir. Örneği çocukların el becerilerini geliştirmek için bir kaptan diğer su doldurmak için kullandıkları kap daha sonra bir bilimsel deney için aynı sınıfta kullanılabilmektedir.

Soyutlamaya Yönelik Artan Karmaşıklık

Montessori eğitimi seviyeleri boyunca bir önceki seviyede kullanılan materyallerin önemli bir çoğunluğu sonraki seviyelerde de kullanılmaktadır. Konfor, ustalık ve bireysel rutin yaratmak Montessori ortamında eğitim görmenin hedefleri arasında yer almaktadır. Materyallere aşinalık duymak ancak bu materyallerin aynı zamanda daha karmaşık hale gelmesi öğrencilerin herhangi bir korku yaşamadan soyut çıkarımlar yapmasını sağlamaktadır.

Örneği erken dönemde çocuklar haritayı kullanarak karaları ve denizleri tanımlamayı öğrenmekte ve kıtaları renklendirmektedir. Çocuk yaşı büyüdüğünde puzzle harita gibi materyaller ile kıtaları, okyanusları ve ülkeleri öğrenmektedir. İleri yaş seviyelerinde ise özel yapılmış haritalar ile ülkeleri, başkentleri ve coğrafi özellikleri tanımlamaya başlamaktadır. Aynı materyal giderek daha kompleks bir yapıya büyütmekte ve çocuğa yeni şeyler göstermektedir. En sonunda ise çocuk soyut olarak bir harita kavramına sahip olur ve kendi haritalarını yapmaya hazırdır.

Çocuk ile beraber sadece materyalin karmaşıklığı değil aynı zamanda kendisi de büyümektedir. Bu şekilde çocuk yeni yetilerde ilerlerken önceden öğrendiği rutinleri kullanmaktadır. Hayatının erken dönemlerinde Günlük Yaşam materyalleri ile etkileşime geçmektedir. Bu materyaller daha sonra Matematik, Dil ve Duyusal materyallerde kullanılacak yetenekler geliştirmektedir.

Matematik Materyalleri

Erken çocukluk dönemimden itibaren Montessori çocukları matematik materyalleri ile etkileşime geçer. Bu şekilde sayıları ve onların birbirleri ile olan ilişkilerini öğrenir. Tercih edilebilecek birçok materyal bulunmaktadır ancak en yaygın ve birden fazla seviyede kullanılan materyaller arasında boncuk zinciri (boncuk dolabı), çarpma tablosu ve boncuk çerçevesi gibi materyaller bulunmaktadır.

Boncuk Zinciri

Boncuk zinciri Montessori öğrenme ortamında en çok karşılaşılan materyallerden birisidir ve boncuk zincirlerini tutan bir boncuk dolabı bulunmaktadır. Bu zincirler sayı saymadan kompleks cebire kadar birçok şey için kullanılabilmektedir. Boncuk zincirleri özellikle 10’luk tabanlı sistemi, sayılar ve onların kareleri ya da küplerini öğrenme için kullanılabilmektedir.

Çarpma Tablosu

Toplama ve çarpma tabloları birçok amaca hizmet etmektedir. Bu tablolar matematiğin büyüsünün daha somut hale getirmekle beraber öğrencilerin basit denklemleri hızlı bir şekilde öğrenmelerine ve hatırlamalarına yardımcı olur.

Boncuk Çerçevesi

Boncuk çerçevesi özellikle ondalık basamağı anlamak ve kullanmak için önemli bir araçtır. Abaküse benzer bir şekilde bu çerçeve öğrencilerin basamak, ondalık basamak ve sayısal sistemlerin kavramalarını sağlamaktadır. Öğrenciler bu materyal ile karmaşık denklemleri hesaplayabileceklerini öğrenmekten heyecan duymaktadır.

Dil Materyalleri

Montessori sınıfında yer alan materyallerin önemli bir kısmını dil materyalleri oluşturmaktadır. Dil edinme gelecekteki öğrenme adımlarında önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Okuma ve yazma için gerekli becerileri geliştirmek önemli bir girişimdir. Dilin temelinde el becerisi ve koordinasyon yer almaktadır ve bunlar en temek becerilerdendir. Dil gelişimi yazmak için fiziksel yetilere ve kavramak ya da hecelemek için de psikolojik yetilere ihtiyaç duyar ve bunların gelişmesini sağlar.

Beceri Malzemeleri

Küçük yaştaki Montessori çocukları dil yolculuğuna başkalarının onlara birşeyler okumasıyla başlar ve daha sonra yazı yazmak için gerekli beceri ile dayanıklılığı geliştirmeye başlarlar. Çocuklar sulu boya ile boyama yaparak, makas kullanarak çıt çıt ya da kilitler ile uğraşarak beceri geliştirirler. Çıt çıt ya da cırt çerçevesi gibi materyaller motor yeteneklerinin hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Zımpara Harfler

İlk seviyelerde çocuklar harflerle, seslerle tanıştırılır ve ayırt etmeye başlarlar. Alfabenin her harfi zımpara kağıdından yapılır ve bir karo üzerine yerleştirilir. Ünlüler ve ünsüzler farklı renkteki karolara monte edilir. Çocuklar harflerin şekillerini, seslerini ve gruplar arasındaki farklılıkları içselleştirmeye başlar.

Hareketli Alfabeler

Hareketli alfabeler, zımpara harf temasının üzerine kuruludur. Çocukların daha önceki çalışmalarından tanıyabilmeleri ve sözcüklere ayırmaları için her halin birden fazla temsili saklanır. Sesli ve sessiz harflerin renk dağılımları aynı kalır ancak çocuğun şimdide kendi kelimelerini oluşturmak için harfleri bir araya getirmesi gerekmektedir.

Duyusal Materyeller

Güçlü bir eğitimin merkezinde duyusal bilgileri anlamak ve karakterize edebilmek yer almaktadır. Erken yaşlarda duyusal materyaller çocuklara basit duyuları hissetmek ve bu hisleri sözlü ifadelerle dile getirmek için verilir. Duyusal materyaller genç çocukların sadece kendi başlarına çalışmalarını değil aynı zamanda kendi deneyimlerini de anlamlandırmalarını sağlar. Duyusal materyaller Montessori eğitimi için son derece önemlidir. Merak ve bağımsızlık duygularının gelişmesi sayesinde çocuklar akademik kariyerlerini oluştururlar.

Pembe Kule

Pembe kule birçok amaca hizmet eden temel bir Montessori materyalidir. Kule her biri üzerinde duran diğerinden daha büyük küp şeklindeki bloklardan oluşmaktadır. Kuleyi aşağıdan yukarı doğru oluşturmak için çocuklar koordinasyonlu, düzenli ve konsantre bir şekilde çalışmaktadır. Bu çalışma çocuklara fakrlı şekillerin özelliklerini karşılaştırmayı, bunları mantıksal bir sıraya göre düzenlemeyi ve bu parçaları doğru yerleştirmek için el becerisini kullanmayı öğretir.

Puzzle Haritalar

Puzzle haritalar çocukların, kıtaların dünyadaki yerlerini öğrenmesinde yardımcı olur. Çocuklar dokunma duyularını kullanarak haritaların parçalarını bir araya getirirken aynı zamanda doğru bir şekilde olması için görme duyularını kullanarak renklerini kullanırlar. Çocuklar bu aktivite ile beraber kıtaları ve onların şekillerini de tanımaktadır.

Termik Tabletler

Termik fayanslar ve tabletler çocukların ısı duyularına geliştirmek için tasarlanmış malzemelerdir. Bu malzemeler çocukların farklı ısı seviyelerini hissetme ve tanımlama yeteneklerini geliştirmektedir. Karoların en büyük özellikleri ısıyı farklı şekilde iletmeleridir. Çocukları bu tabletleri soğuktan sıcağa doğru sıralayarak duyusal olarak aldıkları bir bilgiyi anlamlandırmaya çalışırlar.