Atatürk ve Montessori

Atatürk ve Montessori

 

Gazipaşa Hazretleri'nin Maarif Umdesinin ve Maarif Misakının ruhî ve içtimaî ehemmiyet ve derinliği hakkında etraflı malumat edinmek isteyen, lisan bilen genç muallimler ve terbiye ile alâkadar olanlar, John Dewey, Alfred Binet, William Stern, Maria Montessori'nin eserlerini okumalıdır. Bu zevatın (Maria Montesori) terbiyede şaheser denmeye lâyık eserlerinin lisanımıza tercümesi de pek faydalı olacaktır. Hayat ve faaliyet düsturu üzerine müstenit terbiye usulünü büyük bir muvaffakiyetle tatbik eden İtalyan Doktor Maria Montessori olmuştur. Çocuk bahçeleri (kindergarten, anaokulları) hususunda Fröbel'i tarihe gömen bu büyük kadına yeni terbiye ammesi çok medyundur.

Mustafa Rahmi Balaban

 

16 Temmuz 1921 Milli Eğitim Kongresi

Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önem tartışılmazdır. Kendisi 1900lerin başında, Montessori henüz İtalya için bile çok yeniyken, kaynakların Türkçeleştirilmesi için çağrıda bulunmuş, Montessori felsefesinin ülkemizde de benimsenmesi gerektiğini öngörmüştür.