Çocuk Evi Casa Dei Bambini

3-6 YAŞ
 

Çocuk evi programı yoğun bir zihinsel, sosyal ve fiziksel değişiklik içeren 3-6 yaş grubu içindir.
Tüm materyaller ve aktiviteler çocukların ‘kendileri deneyimleyerek’ öğrenmeleri esasına dayanmaktadır. Bu çalışmalar çocuklar için ‘hazırlanmış’, çocukların istedikleri her şeye dokunabildikleri-ulaşabildikleri bir alanda, öğrenme arzularını destekleyen ortamlarda yapılmaktadır.
Eğitimciler, çocukların ihtiyaçlarına uygun dersler ve anlatımlar aracılığıyla, gelişimlerine ve kapasitelerini kullanmalarına destek olurlar.
Çocuk evi grubu eğitim programı  Günlük Yaşam, Matematik, Dil, Duyusal ve Kültürel çalışmalar ana başlıklarına dayanır.
1-Günlük Yaşam
Çocukların konsantrasyonu, koordinasyonu, düzen duygusu, özgürlüğü ve kendi kendilerine yetebilme özellikleri gelişir.
Çocuklar yapacaklarını kendi özgür iradeleri ile seçebilir ve amaca ulaşana kadar diledikleri kadar tekrar edebilirler.
2-Matematik
Matematiksel soyut konular materyaller aracılığıyla ‘somutlaştırılmış’ olarak çocuklara sunulur.
3-Dil
Çocukların duydukları ‘sesler’ ile sembolleri ve anlamları birbirine bağlama sürecidir.
Çocuklar dili, sesler aracılığıyla keşfederler.
Dil konusunda keşiflerin ardından yazma aktivitesine geçilir.
4-Duyusal
Materyaller, temsil ettikleri soyutlukları (ebat, form, ağırlık, yükseklik..) somutlaştırırlar.
Duyusal materyaller, çocuğun dünyadaki her şeyi duyuları aracılığıyla keşfetme dürtüsüne yardımcı olurlar.
5-Kültürel
Coğrafya, tarih, genel kültür, botani ve biyoloji konularını içerir
Taze beyinlerdeki ‘Neden?’ ve ‘Nasıl?’ sorularını cevaplamaya çalışır
Birbirlerinin gelenek ve inançlarına saygılı olmayı destekler
Sanat, müzik, yemek yapmak, dans etmek ve daha bir çok farklı aktivite ile çalışılabilir
 
bottom