BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?


-Montessori Metodunun 100 yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olduğunu
-Montessori metodunun sadece anaokulunda değil, liseye kadar uygulanmakta olan bir metot olduğunu
-Sınıflarımızda yaş gruplarının, hiyerarşik bir toplum yapısı empoze etmemek adına, karışık olduğunu
-Google’ı yaratan kişilerin birer Montessori çocuğu olduklarını
-Amazon.com’un yaratıcısının bir Montessori çocuğu olduğunu
-Wikipedia.com’un yaratıcısının da bir Montessori çocuğu olduğunu
bottom